Započeto istraživanje i snimanje tvrđave Mogren

Započeto istraživanje i snimanje tvrđave Mogren

Istraživački arheološki tim Polimskog muzeja u četvrtak, 7. aprila, započinje arheološka istraživanja i snimanja na lokalitetu tvrđave Mogren. Radovima rukovodi čuveni crnogorski arheolog, Predrag Lutovac, koji naglašava značaj arheoloških istraživanja ovog lokaliteta gdje je, prema njegovim riječima, moguće očekivati pokretni arheološki materijal. 

„Nakon arheoloških istraživanja, snimanja i prikupljene dokumentacije, pokreće se postupak u Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore da se ovaj vojno-fortifikacioni objekat kategorizuje i uključi na listu kulturnih dobara Crne Gore“, ističe Lutovac. Radovi se prema njegovim riječima obavljaju u saradnji sa Opštinom Budva, Turističkom organizacijom opštine Budva i Komunalnim preduzećem Budve i trajaće narednih 30 dana.

„Konačno je došlo vrijeme da započnu ozbiljni pripremni, konzervatorski i drugi potrebni radovi na lokalitetu tvrđave Mogren. Podigli su je Austrougari 1860. godine radi zaštite grada sa zapada i nazvali su je Jaz, a ime Mogren se odomaćilo po rtu na kome se nalazi, ispod koga su dvije najpoznatije budvanske plaže koje nose isto ime. Danas je tvrđava Mogren jedna od neizbježnih turističkih atrakcija u Budvi i iz tog razloga je godišnjim planom TO Budve predviđen iznos od 100.000 eura za ulaganje u izradu konzervatorskih radova i revalorizaciju ovog lokaliteta koje odavno zaslužuje da bude centralno mjesto kulturnih, istorijskih i turističkih zbivanja“ – ističe Nemanja Kuljača, v.d. direktora TO Budva.

Glavni gradski arhitetka Opštine Budva, Vladan Stevović, navodi da je tvrđava značajno oštećena te da je neophodno sačuvati preostale elemente fortifikacionog objekta. Naglašava takođe da je teško oštećena i u zemljotresu 1979. godine i da nikad nije sanirana.

„Već duže vrijeme radimo na pripremi neophodne dokumentacije radi sprovođenja mjera sanacije, konzerviranja i stavljanja tvrđave u upotrebu” – naglašava Stevović i navodi da će „Opština Budva, druge lokalne i državne institucije i ustanove preduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju izdavanja dozvola i drugih potrebnih pravnih i logističkih radnji, kako bi sačuvali ovo kulturno dobro od daljeg propadanja, obezbijediti ga za civilnu upotrebu i privesti namjeni prezentacije kulturnog i graditeljskog nasleđa Budve.“

Osnovna funkcija utvrđenja Mogren bila je da štiti Budvu od napada sa mora i onemogućava ulaz neprijateljskim snagama u zaliv Budve, između ostrva Sv. Nikola i rta Mogren. Nalazi se na obronku brda Spas, između najpoznatijih plaza na budvanskoj rivijeri – plaža Mogren i Jaz. Od centra Budve je udaljena manje od dva kilometra hoda preko Jadranske Magistrale.

Tvrđava Mogren će u periodu rekonstrukcije biti zatvorena za posjetioce.