Završena izgradnja regionalne ceste Jablanica – Doljani – Blidinje – Rakitno – Posušje

Već jedno izvjesno vrijeme bili su tijeku pripremni radovi na dionici puta Sovići-Sovićka vrata. Asfaltiranjem ove makadamske dionice od 3,6 kilometara, koja se nalazi na regionalnoj cesti R-419 Jablanica-Posušje, konačno

Više ...